Богиња Џива -Жива

Богиња Џива -Жива

Ово је женско оваплоћење Рода, она је  покровитељница Јави и има моћ да  даје живот. Према многим изворима, Жива је имала снагу сличну оној  Роду. Жива може да мења материју , може да дарује живот, даје енергију свима који су то заслужили. Она је Богиња веома широког спектра и моћи . Жива је имала довољну залиху мудрости и знања да се не би мешала у живот људи, па због тога нема толико помињања као других богова. Женске Богиње- Лела, Лада и Макош – су интерпретација живота у три различита доба, јер они симболизују фазе формирања жене као настављача рода. Живу представљамо у облику жене средњих година која је заштитнички настројена према свим живим бићима, посебно штити биљке.

Иди на врх